ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

รายนามผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

รายนามผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

 1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2517 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2521
 2. นายณรงค์ จุลชาต ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 3. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2525
 4. นางสิริลักษณ์ รัตนากร ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2525 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528
 5. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2528 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 6. นายเสรี จินตนเสรี ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2539
 7. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
 8. นายวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2542 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544
 9. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2544 – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 10. นางภัทรียา เบญจพลชัย ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
 11. นายจรัมพร โชติกเสถียร ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s